CV

Om mig, Mathias Thurfjell

mathias_thurfjell

1949 Född i Östersund
1968 börjat läsa medicin i Uppsala
1977 börjat min underläkartjänstgöring i Luleå
1984 färdig specialist i allmänmedicin och börjat som distriktsläkare på Örnäsets vårdcentral i Luleå där jag arbetat fram till 2007.
2006 börjat på Balderklinikken i Oslo; skandinaviens första komplementärmedicinska klinik, startad 1990.  Se www.balderklinikken.no

Jag är medlem i:

Institute  of Functional Medicine  www.functionalmedicine.org
Läkarföreningen för Integrativ Medicin  www.integrativ-medicin.se
Sällskapet för Ortomolekylär Medicin www.ortomolekylar.se
European Thyroid Association   www.eurothyroid.com
Den norske legeforening

Svenska Läkarförbundet