Om verksamheten

Vad gör jag?

Jag tar emot klienter/patienter för genomgång av upplevda problem med hälsan utifrån de tankegångar som nämnts under Integrativ medicin.

Jag använder 90-120 minuter till första mötet ( 60 minuter för barn och ungdomar) för att ha tid till en noggrann genomgång av livs- och sjukhistoria.

Jag rekommenderar som regel en del provtagning,  utöver den som är gjort tidigare, som en del i utredningen. Prover från blod, urin, saliv och avföring som analyseras  på svenska laboratorier eller i utlandet, främst USA.

Jag använder 90 minuter till andra mötet för att vi tillsammans ska ha tid till att utforma en genomarbetad behandlingsstrategi som verkar riktig och realistisk för bägge parter. Strategin är baserad på berättelsen och undersökningsfynd och den har både kort- och långsiktiga mål. Det är mycket information att förmedla denna gången och ju mer påläst och kunnig du som patient är, desto bättre går det. Det är du som ska göra jobbet hemma.

Uppföljningsbesöken är som regel 30 minuter och sker på mottagningen eller på telefon.

Tiden används till utvärdering av tidigare åtgärder och planering av nästa steg i behandlingen.

Jag ser samtal och intervention runt kost och livsstil (stress!) som de viktigaste delarna  i behandlingen men jag använder också en  del kosttillskott. Vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror , probiotika, örter, körtelextrakt från sköldkörtel och binjure, bipollen, salter – möjligheterna är många. Några favoriter kommer jag att sälja på mottagningen; för de andra kan jag förmedla kontakt till leverantören.

Jag använder mig av kosttillskott från AlphaPlus där jag har en websida: integrativmedicin.webvital.se där du kan beställa.

Jag använder mig också av vitaminbutiken.se i Västerås och nordiclabs.com som har ett brett utbud.

Jag skriver vid behov recept på de mediciner som hör till, vanligtvis handlar det om sköldkörtelpreparat eller mag- och/eller tarmmedicin.

Jag samarbetar med professor Per Arne Öckerman (www.biomed-ockerman.com)

Vad gör jag inte?

Jag skriver inte recept på lugnande medel eller sömnmedicin.

Jag sjukskriver inte. Bedömning av arbetsförmåga och behov av sjukskrivning överlåter jag till vårdcentral eller sjukhus.